Bài viết test
26 Tháng Hai, 2021

Dịch vụ ra đời với cam kết sẽ cung cấp cước phí hợp lý nhất, phù hợp...

Báo cáo tài chính

Bài viết test

  26/02/21

Dịch vụ ra đời với cam kết sẽ cung cấp cước phí hợp lý nhất, phù hợp với tài chính của đông đảo người dân. Giờ đây, mọi tầng lớp, thậm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 3/2020

  30/10/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 2020, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên 2020

  26/08/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên 2020, chi tiết vui lòng click vào đây để theo dõi.

Xem thêm

CBTT ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2020

  31/07/20

Vui lòng click vào đây để theo dõi.

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2/2020

  30/07/20

Vui lòng click vào đây để theo dõi.

Xem thêm

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 2020

  30/04/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2020. Vui lòng click vào đây để theo dõi.

Xem thêm

CBTT công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố các BCTC trong năm 2020

  09/04/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố các BCTC trong năm 2020 của VTP, Công...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2019

  18/03/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2019 (đã được kiểm toán), Báo cáo tài chính hợp...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 4 2019

  31/01/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính quý 4 2019. – Báo cáo...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3 2019

  30/10/19

Vui lòng theo dõi trong file đính kèm

Xem thêm