Chào mừng 23 năm thành lập Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

?Chào mừng 23 năm thành lập Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (01/07/1997 – 01/07/2020)?

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Viettel Post đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về dịch vụ chuyển phát. Bên cạnh phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, Viettel Post tiếp tục khẳng định thương hiệu khi đẩy mạnh các dịch vụ Logistics, thương mại điện tử,…

Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Viettel Post cũng là doanh nghiệp năng động trong việc tham gia các hoạt động xã hội và nhân đạo.

Cùng chúc mừng 23 năm thành lập Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, chúc mừng cho sự phấn đấu không ngừng nghỉ, luôn đặt khách hàng lên trên hết, sáng tạo không ngừng vì khách hàng!