Chính sách bồi hoàn

Bồi thường thiệt hại

– Bồi thường 100% giá trị thiệt hại khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa (bảo hiểm giá trị bưu gửi tối đa 100 triệu). 100% tiền thu hộ không bao gồm lợi nhuận, tối đa không quá 30 triệu đồng/bưu gửi COD.

– Bồi thường 04 lần cước đối với bưu gửi trong nước không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa.

– Đối với bưu gửi quốc tế, hoàn trả cước và bồi thường 09 SDR/kg nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi đối với bưu gửi vận chuyển bằng đường hàng không; 05 SDR/kg đối với bưu gửi vận chuyển bằng phương thức khác.

Viettel Post không bồi thường khi

– Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của bưu gửi.

– Người gửi không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi.

– Bưu gửi đã giao thành công và người nhận không có ý kiến gì khi nhận.

– Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của nước nhận.

– Người gửi không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo quy định.

– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Miễn trừ trách nhiệm

Bên Sử dụng Dịch vụ thừa nhận và đồng ý Viettel Post sẽ được miễn trừ trách nhiệm và sẽ vô can đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Bên Sử dụng Dịch vụ và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi Viettel Post và các Bên được bồi thường của Viettel Post liên quan đến Hàng hóa được gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến:

– Sự không tuân thủ bởi Bên Sử dụng Dịch vụ bất kỳ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay).

– Sự không tuân thủ bởi Bên Sử dụng Dịch vụ bất kỳ thỏa thuận nào về sử dụng Dịch vụ của Viettel Post, hoặc bất kỳ quy định, chính sách nào của Viettel Post (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi Hàng hóa nằm ngoài phạm vi nhận vận chuyển của Viettel Post, địa chỉ giao hoặc nhận Hàng hóa không thuộc phạm vi cung ứng Dịch vụ của Viettel Post, Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa không được vận chuyển qua đường hàng không; Bên Sử dụng Dịch vụ không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định hoặc theo chính sách của Viettel Post trên website của Viettel Post);

– Hành động hoặc không thực hiện hành động nào của Bên Sử dụng Dịch vụ, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp việc cung cấp, kê khai thông tin về Hàng hóa không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Hàng hóa không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của Viettel Post, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót Bên Sử dụng Dịch vụ không có chứng từ chứng minh Hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng; Bên Sử dụng Dịch vụ không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ);

– Hành động hoặc không thực hiện hành động của một bên thứ ba, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp hàng hóa bị cướp, giật; hư hỏng, mất mát gây ra bởi Người nhận; hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp màu sắc, kích cỡ, chất liệu sản phẩm không đúng với hình ảnh, thông tin được cung cấp bởi người bán hàng hoặc nhà sản xuất; chuyến bay chậm trễ hoặc bị hủy; bị cơ quan chức năng kiểm tra trên đường vận chuyển);

– Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Hàng hóa;

– Bên Sử dụng Dịch vụ từ chối nhận lại Hàng hóa hoặc Viettel Post không liên hệ được với Bên Sử dụng Dịch vụ sau khi Viettel Post đã thực hiện giao trả lại Hàng hóa đúng quy trình tại Phụ lục đính kèm Hợp đồng này. Trong trường hợp này, Bên Sử dụng Dịch vụ thừa nhận và đồng ý rằng Viettel Post sẽ có quyền giữ Hàng hóa trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau khoảng thời gian này, Bên Sử dụng Dịch vụ thừa nhận và đồng ý rằng Bên Sử dụng Dịch vụ đã từ bỏ mọi quyền và quyền yêu cầu và Viettel Post sẽ được miễn trừ khỏi mọi yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện liên quan đến Hàng hóa.

– Trong trường hợp một phần thiệt hại, tổn thất xảy ra do Bên Sử dụng Dịch vụ vi phạm, Bên Sử dụng Dịch vụ thừa nhận và đồng ý sẽ từ bỏ quyền yêu cầu đối với, và Viettel Post sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho, phần thiệt hại, tổn thất tương ứng với mức độ thiệt hại do Bên Sử dụng Dịch vụ gây ra.

– Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận Hàng hóa.

– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.