Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2019
21 Tháng Chín, 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo về ngày giao dịch...

Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2019

  21/09/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2019. Vui lòng click...

Xem thêm

Công văn của UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

  10/09/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức...

Xem thêm

Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành

  03/09/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành, chi tiết vui lòng click...

Xem thêm

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

  03/09/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, chi tiết vui lòng click vào...

Xem thêm

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu

  29/08/20

Kính gửi Quý Cổ đông, Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Cổ đông. Tổng Công ty trân trọng thông báo chi trả...

Xem thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019 từ VSD

  20/08/20

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019 từ VSD

Xem thêm

CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thông báo chốt danh sách cổ đông

  14/08/20

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Thông báo chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và...

Xem thêm

Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

  14/08/20

Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Xem thêm

Thông cáo báo chí về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  08/06/20

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội...

Xem thêm

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

  08/06/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng click vào đây để theo...

Xem thêm