Dịch vụ Vận tải theo kiện

Là dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhanh theo các tuyến cố định. Khách hàng có nhu cầu có thể yêu cầu nhận/giao hàng tại địa chỉ thông qua đối tác MyGo.

Chi tiết

Dịch vụ Vận tải nguyên chuyến

Là hình thức vận chuyển với đa dạng các loại xe, từ xe tải trọng nhỏ đến xe tải trọng lớn đảm bảo có thể phục vụ vận chuyển từ 200 tấn đến 300 tấn mỗi ngày.

Chi tiết

Dịch vụ Kho

Là dịch vụ cho thuê kho, vận chuyển hàng hoá nhằm giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hóa.

Chi tiết

Dịch vụ Vận tải hàng gom

Là dịch vụ gom và vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ theo các tuyến đường thư của Viettel Post.

Chi tiết

Dịch vụ Forwarding

Là dịch vụ Viettel Post đứng ra tổ chức tiếp nhận và luân chuyển hàng hoá từ nhà sản xuất đến điểm cuối cho các khách hàng có nhu cầu

Chi tiết

Dịch vụ Hải quan

Là việc Viettel Post thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục xuất/nhập khẩu hàng hóa tại các điểm thông quan do chủ hàng yêu cầu (trong hoặc ngoài nước)

Chi tiết