Điều lệ tổng công ty

Điều lệ Tổng Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

  09/09/20

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel sau khi tăng vốn năm 2020.

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty tháng 12/2019

  26/12/19

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel sau khi phát hành thành công ESOP 2019. Vui lòng click vào đây để theo dõi.

Xem thêm

Điều lệ TCT đã cập nhật vốn điều lệ năm 2019

  27/06/19

Kính mời theo dõi trong link sau https://drive.google.com/file/d/1sad1nj9-RxmxH89YCzrer5osr0OxmfEN/view?usp=sharing

Xem thêm

TB chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán)

  13/06/19

Kính gửi Quý cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán), Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng...

Xem thêm

Xác nhận ngành nghề tháng 6 2019

  11/06/19

Vùi long theo dõi trong link dưới đây: https://drive.google.com/open?id=1jTyS0vFj5iC-kBpRQk9d9pZrYlAjlY-p

Xem thêm

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty (cập nhật 20/10/2018)

  26/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty (cập nhật 20/10/2018). Vui lòng xem chi tiết TẠI...

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 8/2018)

  26/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 8/2018). Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 7/2018)

  26/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 7/2018) Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm