Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2019
21 Tháng Chín, 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo về ngày giao dịch...

Quan hệ cổ đông

CBTT kết quả giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng

  13/01/21

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán:...

Xem thêm

CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng

  16/12/20

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: VTP...

Xem thêm

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_PTGĐ Phạm Văn Tuyên

  16/12/20

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuyên – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

  16/12/20

– Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

Xem thêm

CBTT bổ nhiệm chính thức 02 Phó Tổng Giám đốc

  16/12/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm chính thức 02 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, vui lòng theo dõi...

Xem thêm

CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng

  14/12/20

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: VTP...

Xem thêm

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_PTGĐ Phạm Văn Tuyên

  11/12/20

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuyên – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

  10/12/20

– Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

Xem thêm

CBTT bổ nhiệm chính thức 02 Phó Tổng Giám đốc

  09/12/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thôn gtin bổ nhiệm chính thức 02 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, vui lòng theo dõi...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 3/2020

  30/10/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 2020, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm